PageMetaInformation[ 1]

Criteria

Een goede voorbereiding helpt u voorkomen dat u een aanvraag doet die niet aansluit bij de criteria van het DeltaPORT Donatiefonds (DPD) en uw aanvraag op voorhand wordt afgewezen. Voor u verdergaat met uw aanvraag, vragen wij u eerst de criteria goed door te lezen.

Waar moet uw aanvraag aan voldoen

 1. De donatie komt ten goede aan een niet-commerciële organisatie of instelling zonder winstoogmerk.
 2. De donatie komt ten goede aan projecten actief op de gebieden: welzijn, cultuur, sport, recreatie, innovatie, duurzaamheid en buitenschoolse educatie en sport.
 3. De donatie moet ten goede komen aan inwoners in de volgende 17 (deel)gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hellevoetsluis, Hoek van Holland, Hoogvliet, Maassluis, Pernis, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en /of Westvoorne.
 4. De te verstrekken donatie moet daadwerkelijk en volledig worden aangewend voor het doel waarvoor de donatieaanvraag is ingediend en daadwerkelijk is toegekend. Bovendien is de donatieaanvraag in principe eenmalig van karakter.
 5. Het (doel van het) project is toegankelijk en zichtbaar voor iedereen en heeft een breed draagvlak (steun van andere fondsen, instanties en instellingen).
 6. Het doel/project heeft het karakter van stimuleringssteun om verwezenlijking van een nieuw initiatief mogelijk te helpen maken, zoals rechtstreekse bestedingen voor de aanschaf van materiaal, voor investeringen of voor organisatiekosten.

De volgende aanvragen komen niet in aanmerking

 1. De doelstelling van de aanvragende organisatie of instelling is strijdig met de doelstellingen van Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam of de mainport Rotterdam.
 2. Verzoek voor een doel/project waarvan de opbrengst voor het merendeel ten goede komt aan buitenlandse doeleinden.
 3. Verzoek van een onderwijsinstelling voor projecten die beperkt zijn tot de directe gebruikers (bijvoorbeeld leerlingen en leerkrachten).
 4. Verzoek van een kerk of kerkelijke instantie met betrekking tot gebouwen die niet erkend zijn als monument en/of niet multifunctioneel gebruikt worden.
 5. Verzoek voor een project dat een vergoeding is voor economische schade of waardevermindering van vastgoed/zaken.
 6. Verzoek voor een doel/project dat wordt aangewend voor het oplossen van problemen van en/of met personen of groeperingen die schade of hinder ondervinden van de mainport Rotterdam of de daar gevestigde bedrijven.

Bericht delen