Privacyverklaring


PageMetaInformation[ 1]

Het DeltaPORT Donatiefonds hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en u mag erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Het verwerken daarvan geschiedt geheel in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacywetgeving.

Welke gegevens verwerkt DeltaPORT Donatiefonds?

Het DeltaPORT Donatiefonds bewaart gegevens van deelnemers van het fonds en van organisaties en vertegenwoordigers van organisaties die bij het fonds donaties aanvragen. De volgende gegevens worden binnen het DeltaPORT Donatiefonds vastgelegd: voorletters, voornaam, geslacht, fax- en telefoonnummer, e-mailadres, uw organisatie en uw functie. Het DeltaPORT Donatiefonds verzamelt ook persoonsgegevens bij bezoek aan onze website.

Waarom verwerkt het DeltaPORT Donatiefonds uw gegevens?

Deze gegevens gebruiken wij om:

  • relaties te beheren en contact met u te onderhouden;
  • u te informeren over aankomende bijeenkomsten of evenementen;
  • bijeenkomsten en evenementen goed te kunnen laten verlopen;
  • deelnemers te informeren over de jaarlijks bijdrage;
  • onze website te beveiligen en te optimaliseren.

Het verwerken van gegevens doen we op verschillende grondslagen. Persoonsgegevens die samenhangen met het lidmaatschap worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. Wij mogen uw persoonsgegevens voor deze doeleinden ook verwerken omdat het DeltaPORT Donatiefonds er een gerechtvaardigd belang bij heeft om u als relatie en websitebezoeker optimaal van dienst te zijn. Indien nodig vragen wij voor bijzondere verwerkingen apart toestemming aan u.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u de website bezoekt, zodat wij de inhoud van de website op uw wensen en voorkeuren kunnen afstemmen. Wij maken gebruik van zogeheten functionele cookies. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ook maken wij gebruik van analytische cookies (op anonieme basis). Met deze cookies kunnen wij erachter komen wat verbeterd kan worden aan de website.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Websites van derden

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet automatisch dat het DeltaPORT Donatiefonds verbonden is aan deze andere sites of eigenaar daarvan is. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. De onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door het DeltaPORT Donatiefonds zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Wilt u weten welke persoonsgegevens DeltaPORT Donatiefonds van u heeft opgeslagen? U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens. Met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens zal een medewerker van het DeltaPORT Donatiefonds contact met u opnemen om uw identiteit en het verzoek te verifiëren. Ook kunt u ons verzoeken om:

- rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
- de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
- tegen de verwerking bezwaar te maken;
- gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen. Onze contactgegevens zijn:
DeltaPORT Donatiefonds
P/a Deltalinqs
Postbus 54200
3008 JE Rotterdam
E-mail: info@deltaportdonatiefonds.nl.

Hebt u vragen of opmerkingen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens.

Komt u er niet uit met ons, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Bericht delen