PageMetaInformation[ 1]

Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft een ANBI-status en voldoet daarmee aan de volgende voorwaarden:

Bericht delen